Bezpečnosti rozumíme

INVITA INVIDIA SECURITY S.R.O. 

byla založena studenty oboru Záchranářství a bezpečnosti obyvatelstva, který studují na Střední odborné škole nábytkářské a Odborné škole v Liberci.

Obor ZÁCHRANÁŘ připravuje absolventy pro práci v integrovaném záchranném systému, bezpečnostních složkách a záchranných sborech (např. Policie ČR, Hasičský záchranný sbor, Městská policie, Armáda ČR, bezpečnostní agentury, záchranáři apod.).

Záchranáři se kterými firma INVITA INVIDIA SECURITY  spolupracuje ovládají dva světové jazyky, právo, zdravotnickou první pomoc, sebeobranu, horolezectví, potápění, střelbu a další potřebné činnosti pro vykonávání pořadatelské a bezpečnostní služby.

Všichni členové týmu I.I.S. mají bezvadný zdravotním stav, fyzické a psychické předpoklady zvládat náročné úkoly, které vyplývají z úlohy pořadatelské a bezpečnostní agentury.